Met uniek sport-
programma
2500 m2 omheind
speelbos
Van 7.00 - 19.00u

Programma

Sport BSO HI3 wil kinderen de mogelijkheid bieden kennis te maken met verschillende sporten. Wij streven ernaar een maandprogramma te bieden waarin kinderen vooraf een keuze kunnen maken aan welke sport zij die maand willen deelnemen. De sportactiviteit zal worden aangeboden tussen 16.15 uur en 17.15 uur. Iedere maand heeft het kind de mogelijkheid te kiezen uit 2 takken van sport. In ons sportprogramma willen wij samenwerken met verschillende sportverenigingen in  Bavel en Ulvenhout.

Uiteraard is er de mogelijkheid om niet te sporten. Wij bieden ook een creatief programma aan. Kinderen kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten zoals knutselen, bakken, hutten bouwen etc. Tevens kunnen kinderen ook lekker relaxen, een boekje lezen, lekker tutten of huiswerk maken.

Kinderinspraak
Kinderinspraak vergroot de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast vergroot het de kans dat de activiteiten en het materiaal beter aan de wensen voldoen. Kinderinspraak is een uiting van respect voor de mening van kinderen. Als kinderen betrokken worden bij het opstellen en wijzigen van regels, houden zij zich er beter aan en spreken zij elkaar daarop aan. Het is een stimulans voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden want zij leren onder andere onderhandelen en compromissen te sluiten. Het is niet alleen goed voor de kinderen. Het geeft de volwassenen namelijk ook inzicht in de belevingswereld van de kinderen. Jonge kinderen kunnen hun ideeën en wensen niet altijd concreet verwoorden. De pedagogisch medewerker let op hun signalen. Kinderen worden betrokken bij de keuze van bijvoorbeeld sporten, activiteiten en speelgoed.